O nás

Pohlídáme vaše děti každý den od 7 do 12 hodin

HISTORIE

Centrum bylo založeno po 23leté praxi v oboru sport, tanec a práce s dětmi Silvií Netíkovou, majitelkou a šéftrenérkou úspěšné taneční skupiny Freedom. Prostor bývalého „Malého kina“ na Severní Terase  se proměnil v příjemné, moderní a multifunkční „centrum pro každého“. Ze starého prostoru vznikla recepce, hernička, velký taneční sál s šatnou, kancelář i 2 koupelny se sprchovými kouty.  Chodbu centra zdobí trofeje taneční skupiny Freedom, tedy desítky nádherných pohárů nejen z mezinárodních soutěží. Centrum bude mimo jiné sloužit pro TS Freedom jako nová domovská stanice.

 

Chceme zajistit rodičům prostor pro rodinná setkání – třeba v naší kavárničce, kdy si mohou děti hrát v herničce. Nebo nabídnout zajímavé semináře týkající se zdravého životního stylu, kosmetiky, líčení a dalších moderních témat, samozřejmě vždy s možností pohlídání vašich ratolestí. Taneční školička a náhradní družina pomůže těm z vás, kteří z kapacitních důvodů nemají možnost využít klasických státních zařízení (školka, školní družina). Fitness lekce jsou pro všechny věkové kategorie a jsou děleny i dle náročnosti.

NAŠE VIZE

Vytvořili jsme multifunkční centrum rodinného typu. Chceme, aby vy jste určovali náš směr. Budeme vás poslouchat a necháme se inspirovat vašimi postřehy, přáními i tužbami. Víme, co chceme – vaši spokojenost.  Věříme, že se vám bude u nás líbit a rádi využijete našeho rodinného prostředí a milé obsluhy. Budeme stále naše služby rozvíjet, obnovovat a přidávat. Chceme vás bavit. Doufáme, že oslovíme právě vás.

 

Provozní řád multifunkčního centra SIA

 1. Provozní doba je Po – Čt od 9:00- 12:00 hod
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo změny provozní doby, na tyto změny včas upozorní.
 3. Herna je určena dětem ve věku 3 – 8 let
 4. Provozovatel zajišťuje každodenní úklid celého prostoru včetně WC a koupelen. Kontroluje bezpečnost hraček a dalšího vybavení.
 5. Vstup do herny je zpoplatněn dle aktuálního ceníku, pro doprovod je zdarma
 6. V prostoru centra je zakázán pohyb všech osob ve venkovní obuvi. Do všech částí herny má přístup i rodič, ovšem pak i on musí být pouze v bačkorách nebo ponožkách.
 7. Maximální počet dětí v malé herně je 10, ve velké herně 20.
 8. Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček je v herně zakázána. K těmto účelům slouží SIA kavárnička, kde lze konzumovat jídlo a pití zakoupené v baru, s výjimkou kojenecké stravy a potravin pro osoby se speciálními požadavky a alergiemi.
 9. Za osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození nepřebírá provozovatel odpovědnost za vzniklou škodu.
 10. Do prostoru mají přísný zákaz vstupu děti i dospělý doprovod s akutně probíhající infekční chorobou, vč. rýmy, průjmu apod., dále také osobám pod vlivem alkoholu.
 11. Rodiče jsou povinni seznámit své děti s Provozním řádem způsobem přiměřeným jejich věku.
 12. Aktuální znění provozního řádu je vždy vyvěšeno na viditelném místě v provozovně a k dispozici je rovněž i na webových stránkách.
 13. Veškerá zařízení jsou používána na vlastní nebezpečí, za děti a jejich bezpečnost ručí rodiče.
 14. Do centra je přísně zakázáno nosit a vnášet předměty, látky, věci, které by mohly ohrozit život či zdraví osob, dráždivých, chemických látek, pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů, drog, ostrých předmětů – jehel, špendlíků apod., ale také nevhodných hraček.
 15. Je přísný zákaz vynášet hračky z centra SIA ven.
 16. Z hygienických důvodů doporučujeme rodičům, aby dětem, které se učí chodit bez plen, při pobytu v herně pleny nechávaly a zabránili tím tak poškození a zašpinění hraček a vybavení centra.
 17. Každý rodič je povinen doprovodit své dítě na WC a zde si po svém dítěti uklidit. Po každém použití WC, Vás prosíme, abyste si pečlivě umyli ruce, abychom společně zabránili přenosu infekcí a bacilů na hračky a ostatní děti. Dětské prkénko na WC po každém použití dítěte umyjte v prostorách koupelny.
 18. Natáčení a fotografování prostor centra je povoleno pouze pro soukromé účely.
 19. Natáčení a fotografování jiných návštěvníků centra je zakázáno.
 20. Rodiče a zákonní zástupci dětí odpovídají za škody, které dítě způsobí v době pobytu v centru na zařízení či majetku kavárny a herny nebo jinému dítěti či osobě, a to buď v případě úmyslného poškození, nebo v případě nedodržení provozního řádu. Rodiče či zákonní zástupci nesou odpovědnost v plné výši a zavazují se nahradit případnou škodu na hračkách, rozbitém zařízení nebo jiné osobě.
 21. Rodiče jsou povinni před odchodem z herny zajistit uvedení do původního stavu, zejména jsou povinni uklidit po svých dětech.
 22. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu
 23. Všichni návštěvníci centra jsou povinni dodržovat všechna upozornění, která jsou vyvěšena v herním koutku.
 24. Kočárky ponechávejte u vchodu na místě k tomu určeném pro kočárky. Za případné škody a ztráty, či odcizení provozovatel kavárny neručí a nenese žádnou zodpovědnost.
 25. Z hygienických důvodů nechte prosím svá zvířátka doma.

 

Jsme velmi rádi, že rozumíte a respektujete pravidla Multifunkčního centra SIA, pro Vaši i naší bezpečnost je potřeba tyto pravidla dodržovat.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, prosíme, obraťte se na nás osobně, či e-mailem.
Vstupem do herny uznávají návštěvníci provozní řád herny Multifunkčního centra SIA

BUĎ i ty SOUČÁSTÍ KOMUNITY SIA CENTRA

Čekají na tebe speciální akce, slevy a mnoho dalšího!