2

Důležitost předškolního vzdělávání a rozvoje dětí

Předškolní vzdělání je pro vaše dítě důležité

Děti jsou neuvěřitelně učenlivé a zvídavé, díky tomu začnou rychle objevovat příkoří i půvaby okolního světa. Ačkoliv se mnoho dětí začne skutečně učit až na základní škole, předškolní výuka je pro ně důležitá. Jsou schopné se rychle učit nejen vědomostem, ale i výtvarným a pohybovým činnostem, které pro ně budou do budoucna znamenat velký náskok oproti jejich vrstevníkům.

Výhody předškolní výuky

V SIA centru dbáme na rozvoj dětské kreativity a znalostí formou her, které jsou pro takto malé děti největším přínosem. U výtvarných i pohybových aktivit se naučí skvěle ovládat motoriku svého těla. Čím dříve se dítě začne rozvíjet, tím lépe. Ne nadarmo se říká: „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“. Pro děti je velmi důležité i setkávání s vrstevníky. Když se dítě naučí již v brzkém věku seznamovat s ostatními dětmi stejného věku, nebude mít v budoucnu problémy s komunikací i s navazováním vztahů.

Bohužel ne všichni rodiče mají na své děti tolik času, aby se jim mohli postarat o rozvoj jejich schopností a čas strávený s jinými dětmi. To je jeden z důvodů, proč je svěřit do naší taneční školičky v SIA centru, kde mohou trávit svůj čas s ostatními dětmi a celou dobu budou pod dohledem zkušených pedagogů..

Zpět na hlavní stránku

BUĎ i ty SOUČÁSTÍ KOMUNITY SIA CENTRA

Čekají na tebe speciální akce, slevy a mnoho dalšího!